Previous
Next
Nhất Dương Sinh: Ngọc Bảo Thuần Việt

Nhất Dương Sinh: Ngọc Bảo Thuần Việt

Nhất Dương Sinh là một loài dược liệu thân gỗ, sinh trưởng tốt trong các rừng nguyên sinh có độ ẩm cao thuộc miền núi phía bắc Việt Nam. Cây có đặc điểm thân mọc thẳng đứng, ít phân nhánh, rễ cọc thẳng hoặc hình nhân sâm, lá hình trứng mọc so le, hoa hình mũi mác xếp hình lồng đèn bao bọc lấy đài hoa và nhụy hoa. Quả mọc thành từng buồng, mỗi buồng quả từ 8 đến 15 quả. Cả thân và rễ đều có mùi thơm đặc trưng của sâm, các bộ phận của cây như thân, lá, rễ đều dùng làm thuốc bổ rất tốt cho mọi đối tượng. Nhất Dương Sinh tái sinh bằng hạt trong tự nhiên và đang được nghiên cứu, bảo tồn nguồn Gen tại công ty TNHH Nhất Dương Sinh.

Các nhà khoa học của Công ty TNHH Sâm Nhất Dương Sinh đã phối hợp nghiên cứu với các Viện, trường Đại học để phát hiện những phẩm chất cao quý của Nhất Dương Sinh và định danh được nhiều hoạt chất kháng ung thư từ loài dược liệu mới này.