Previous
Next
Giới Thiệu

Quá trình nghiên cứu bảo tồn

Nhất Dương Sinh là một loài dược liệu thân gỗ, mọc hoang trong các rừng nguyên sinh có độ ẩm cao tại một khu vực thuộc miền núi phía bắc Việt Nam. Cây có đặc điểm thân mọc thẳng đứng, ít phân nhánh, rễ cọc thẳng hoặc hình nhân sâm, lá hình trứng mọc so le, hoa hình mũi mác xếp hình lồng đèn bao bọc lấy đài hoa và nhụy hoa. Quả mọc thành từng buồng, mỗi buồng quả từ 8 đến 15 quả. Cả thân và rễ đều có mùi thơm đặc trưng của sâm, các bộ phận của cây như thân, lá, rễ đều dùng làm thuốc bổ rất tốt cho mọi đối tượng.

Nhất Dương Sinh tái sinh bằng hạt trong tự nhiên và đang được nuôi cấy mô, bảo tồn nguồn Gen tại công ty TNHH Nhất Dương Sinh.

Từ những khóm cây nhỏ được gia đình mang từ rừng về trồng và bảo vệ từ những năm 1979. Năm 2016. Nhất Dương Sinh được nhà sáng lập công ty TNHH Sâm Nhất Dương Sinh đầu tư và nghiên cứu sâu.

Trên cơ sở nghiên cứu kỹ cách triển khai phát triển thương hiệu sâm của các nước trên thế giới như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, cùng những bài học về bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh của Việt Nam. Nhóm tác giả bắt đầu công việc nghiên cứu từ phân tích mẫu, nghiên cứu tìm kiếm trong tự nhiên, nuôi cấy mô, bảo vệ bản quyền giống, bản quyền gen, đăng ký sáng chế cho một quy trình tách chiết hoạt chất và chất chống ung thư từ Nhất Dương Sinh.

Năm 2018, Dựa trên các kết quả phân tích và kiểm nghiệm của Viện Dược liệu, nhóm tác giả xác định được hàm lượng saponin, acidamin, flavonoid, terpenoid, β-sitoterol của Nhất Dương Sinh và kết luận đây là một loài dược liệu quý cần được bảo vệ và tiếp tục đầu tư nghiên cứu bài bản.

Năm 2019, nhóm đã bắt tay triển khai kế hoạch nhân nuôi cấy mô để bảo vệ nguồn gen quý; xác định loài và đặt tên khoa học, giải trình tự gen và công bố trình tự 10 gen cùng bộ bản đồ lục lạp của Nhất Dương Sinh.

Năm 2020 trên cơ sở tuyển chọn những cây giống tốt đã được nuôi trồng với các cây mọc trong tự nhiện, nhóm nghiên cứu đăng ký bảo vệ bản quyền giống tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đặt tên và bảo hộ sở hữu trí tuệ thương hiệu Nhất Dương Sinh;

Tháng 10 năm 2020, nhóm nghiên cứu đã chính thức triển khai Dự án khu bảo tồn và phát triển Nhất Dương Sinh tại một cao nguyên nhỏ ở độ cao gần 400m tại vùng núi phía Bắc với diện tích quy hoạch ban đầu là 30 ha;

Tháng 11/2020, nhóm nghiên cứu hoàn thiện bộ Quy trình trồng và chăm sóc Nhất Dương Sinh theo phương pháp hữu cơ vi sinh, xây dựng và ban hành TCCS: NDS-2020 để áp dụng triển khai trên diện rộng.

Ngày 28/2/2021, Nhất Dương Sinh được nuôi cấy mô tại Đông Anh;

Ngày 1 tháng 3 năm 2021, kết quả giải trình tự gen Nhất Dương Sinh được Ngân hàng gen thế giới (Genbank) chính thức công bố trình tự 10 gen và tên khoa học của sâm Nhất Dương Sinh với các thông tin như sau:

Pháp Danh:

Gioniothalamus sp. HTHP-2020 Chi: Giác đế (Goniothalamus) Họ:  Na  (Annonaceae) Genbank: MT777703.1

Link:       https://www.ncbi.nlm.nih.gov-

/nuccore/1876265242

Ngày 30/8/2021, kết quả giải trình tự của lục lạp Nhất Dương Sinh được Ngân hàng gen thế giới công nhận với mã số Genbank: MT966019.1

https:// www.ncbi.nlm.nih.gov/ nuc-

core/MT966019.1/

Kết quả này đã đưa Nhất Dương Sinh trở thành loài thực vật đầu tiên của Việt Nam được giải trình tự toàn vẹn bộ gen và được ngân hàng gen thế giới (GEN- BANK) công nhận bản quyền trình tự 10 gen đặc trưng cùng trình tự lục lạp của Nhất Dương Sinh;

Trong năm 2021, qua chạy scan sơ bộ 2 lần để khảo sát, nhóm nghiên cứu. Lần 1, nhóm nghiên cứu đã phát hiện 9 hoạt chất, lần 2 nhóm nghiên cứu phát hiện thêm 11 chất đặc biệt mà các công bố quốc tế cho thấy đây là các hoạt chất kháng lại sự phát triển của các tế bào ung thư;

Ngày 24/5/2021, nhóm tác giả đã đăng ký thành công sáng chế “Quy trình sản xuất hỗn hợp ức chế tế bào ung thư gan từ Nhất Dương Sinh và hỗn hợp ức chế tế bào ung thư gan thu được từ quy trình này”.

Hiện tại các hoạt động nghiên cứu chuyên sâu cơ bản vẫn đang được công ty TNHH Nhất Dương Sinh đầu tư bài bản song song với nghiên cứu phát triển bộ sản phẩm từ Nhất Dương Sinh bao gồm sản xuất giống, bộ sản phẩm bảo vệ sức khỏe, làm đẹp và thuốc bổ.

Để khẳng định thương hiệu và chất lượng. Nhất Dương Sinh được định danh sản phẩm và quản trị bằng hệ thống quản trị số CheckVN từ phòng nuôi cấy mô, vườn giống đầu giòng và quá trình hình thành, luồng di chuyển các sản phẩm để chống lại việc làm giả từ bên ngoài hoặc từ chính các đại lý phân phối bảo vệ quyền lợi khách hàng và bảo vệ thương hiệu.

Nhân sâm cổ truyền – NHẤT DƯƠNG SINH

Sản phẩm của : Hộ sản xuất Phạm Thị Lý

Địa chỉ văn phòng giao dịch: số 63 Cao Lỗ, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội

Điện thoại: 0979699218

Email: nhatduongsinh568@gmai.com