Previous
Next
Phát triển cây dược liệu dưới tán rừng

Phát triển cây dược liệu dưới tán rừng

Vài năm trở lại đây, ở những vạt đất men theo tán rừng tự nhiên ở xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, người dân địa phương đã đưa cây dược liệu về trồng. Rừng và cây dược liệu cùng nhau phát triển, người dân giữ rừng để phát triển dược liệu. Đây là hướng đi mới, vừa không ảnh hưởng đến hệ sinh thái rừng, vừa tạo nguồn sinh kế bền vững cho người nông dân.